บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกองทุน “SCBAAA” IPO 19 – 25 ม.ค.นี้

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดตัวกองทุน “SCBAAA” IPO 19 – 25 ม.ค.นี้ สร้างโอกาสทำกำไรทุกสภาวะในสินทรัพย์ทุกประเภท พร้อมปรับสินทรัพย์ฉับไวตามกระแส

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCB Active Allocation (Accumulation) : SCBAAA) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง และต้องการพอร์ตการลงทุนที่สามารถควบคุมความผันผวนให้อยู่ในระยะที่กำหนดได้ในทุกสภาวะตลาดแม้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ด้วยการจัดสรรสินทรัพย์เชิงรุกเหมาะที่ยืดหยุ่นสูง

กองทุน SCBAAA เป็นกองทุนบริหารเชิงรุก ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund I Class USD Hedged (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited มีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว เน้นบริหารความเสี่ยงขาลง (downside risk) ผ่านการลงทุนแบบจัดสรรสินทรัพย์ที่ยืดหยุ่นในตราสารทุนโลก ตราสารหนี้โลก และสินทรัพย์ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง โดยพิจารณาประเภทสินทรัพย์หลากหลายทั่วโลกผ่านเครื่องมือการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งยังจัดสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงของสภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์ระดับมหภาคเพื่อการจัดสรรสินทรัพย์ให้เหมาะกับสภาวะตลาดในช่วงนั้น ๆ ประกอบกับมี track-record ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ชัดเจนของทีมบริหารกองทุนและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกลุ่มสินทรัพย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานจาก PIMCO

ในส่วนของตราสารทุน ทีมบริหารกองทุนจะค้นหาธีมการลงทุนที่เหมาะกับทุกสภาวะตลาด และคัดเลือกเฉพาะหุ้นคุณภาพผ่านการลงทุนโดยตรงใน Equity Basket ที่ได้คัดสรรผ่านกลยุทธ์ bottom-up มาแล้ว ในส่วนของตราสารหนี้จะมีการบริหารผ่านกลยุทธ์ด้าน duration และ spread รวมถึงมีการผสมผสานสินทรัพย์ทางเลือก เช่น ทองคำ หรือการบริหารสกุลเงินซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มประเภทสินทรัพย์ เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนอีกด้วย โดยกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

สำหรับกองทุนหลัก มีนโยบายการลงทุนโดยการรวบรวมความเชี่ยวชาญแต่ละด้านของ PIMCO ทั้งหมดในกลยุทธ์การลงทุนเดียวจากมุมมองเศรษฐกิจที่เป็นวิวเดียว (One House One View) ดังนี้ 1) รวบรวมข้อมูลและงานวิจัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวบรวม insight และไอเดีย bottom-up จากผู้เชี่ยวชาญ 2) ผสมผสานกลยุทธ์ Top-Down และ Bottom-Up ในโครงสร้างของพอร์ต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงตลาดโลก เพื่อจัดกลุ่มสินทรัพย์ตามระดับความผันผวน และสภาพคล่องสำหรับกลยุทธ์ Top-down พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์แบบ Tactical และ Opportunistic, การคัดเลือกหลักทรัพย์และจัดพอร์ตจากการประเมินเชิงเปรียบเทียบ (relative value) สำหรับกลยุทธ์ Bottom-up 3) สร้างพอร์ตการลงทุนในหลากหลายธีมการลงทุนที่เหมาะสมตามแต่ละสภาวะตลาด พร้อมรับมือกับความเสี่ยงขาลงอย่างเหมาะสม และ 4) วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อปรับพอร์ตและบริหารสภาพคล่อง ufa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *