เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก/ส.อ.ท.แถลงดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ธ.ค.

เปิดลงทะเบียน “คนละครึ่ง” รอบเก็บตก/ส.อ.ท.แ …