Home » จังหวัดพะเยา หารือเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพะเยา หารือเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จังหวัดพะเยา หารือเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 ส.ค. 64 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะทำงานได้เริ่มลงพื้นที่ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมติดตามโครงการการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาพื้นที่ด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก

และร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือคณะกรรมการผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม (คขก.) ในขั้นตอนการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับหลัก (Main Report) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา (สผ.)

โดยมีนายคเณศ คำนนท์ นอภ.ภูซาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา ด่านชายแดนถาถรบ้านฮวก เดิมคือ ด่านชายแดนบ้านฮวก-กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา มีอาณาเขตติดกับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

ได้มีการทำข้อตกลงระหว่างจังหวัดพะเยากับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว ณ จุดผ่อนปรนชายแดนไทย–สปป.ลาว โดยกำหนดให้ด่านบ้านฮวก ให้เป็น “ด่านผ่อนปรน” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 36

โดยมีวัตถุประสงค์หลักทางด้านมนุษยธรรม และเพื่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างชาวภูซางและแขวงไชยะบุรี โดยอนุญาตให้ประชาชนทั้งสองประเทศสัญจรไปมา เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างกัน

vastgibbon11

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top