อยากฟ้องชู้ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

อยากฟ้องชู้ ทำอย่างไรดี ?   ก่อนอื่…