สายฉีดชำระ เลือกอย่างไรดี ?

สายฉีดชำระ อุปกรณ์ ที่ควรมี ในห้องน้ำ ขอ…